Aktualności

System Quorum w szkolnictwie wyższymczwartek, 31, lipiec 2014

Ostatnio podpisana umowa z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu na dostarczenie systemu do obsługi kadrowo-płacowej dowodzi, że system Quorum spełnia specyficzne wymagania szkolnictwa wyższego.

Więcej ...
Informacja dla Klientów QNT, odpowiadających na komunikat Ministerstwa Finansów dotyczący zmiany w klasyfikacji budżetowej (dodanie piątej cyfry do paragrafu)piątek, 25, lipiec 2014

Dla tych spośród Państwa, którzy otrzymali komunikat Ministerstwa Finansów z prośbą o przekazanie informacji odnośnie możliwości dostosowania wykorzystywanych przez Państwa informatycznych systemów finansowo - księgowych do planowanej zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207, z późn. zm.) polegającej na dodaniu piątej cyfry do paragrafu, przygotowaliśmy stanowisko QNT, które pomoże Państwu w sformułowaniu odpowiedzi.

Więcej ...
Dostosowanie systemów do aktualnego stanu prawnegoczwartek, 24, lipiec 2014

W ostatnim czasie nastąpiły trzy zmiany prawne, które dotyczą wielu naszych Klientów, dlatego chcielibyśmy poinformować Państwa, jakie mają one konsekwencje dla Użytkowników systemów QNT.

Więcej ...

 

Czy wiesz, że za pomocą modułu kadrowego możesz łatwo zarejestrować i wyrejestrować ubezpieczenie członka rodziny w ZUS?

 

Użytkownik modułu Kadry dla jednostek sektora finansów publicznych oraz przedsiębiorstw może w łatwy sposób zarejestrować nabycie uprawnień do ubezpieczenia w ZUS przez niepracującego członka rodziny pracownika, a także równie szybko dokonać jego wyrejestrowania.

 

Moduł automatycznie wygeneruje odpowiednią deklarację, która zostanie przekazana do ZUS. Wystarczy wskazać datę wprowadzenia do ewidencji informacji o pozyskaniu lub utracie uprawnień do ubezpieczenia, a moduł zaproponuje właściwy rodzaj formularza dla ZUS.

 

Jedną z najważniejszych funkcjonalności naszego modułu kadrowego jest tworzenie wymaganej przepisami dokumentacji dla ZUS. Tworzenie deklaracji w module Kadry jest w pełni zautomatyzowane i nie zajmuje wiele czasu.