Aktualności

Już w przyszłym roku zmiany w Kodeksie Pracyczwartek, 27, sierpień 2015

W tym tygodniu, w Dzienniku Ustaw RP, opublikowana została „Ustawa o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw”. W związku z tym, już za kilka miesięcy wejdą w życie ważne i obszerne zmiany w regulacjach istotnych dla wszystkich zatrudnionych. Zmiany pojawią się także w zakresie urlopów związanych z rodzicielstwem.

Więcej ...
Zapowiedź zmian w kolejnych wydaniach modułów – zmiany w obsłudze służby cywilnejczwartek, 20, sierpień 2015

W związku z opublikowaniem rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów zmieniających przepisy odnośnie ocen okresowych oraz pierwszej oceny w służbie cywilnej, a także zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej pragniemy poinformować, że w kolejnych wydaniach naszych modułów pozwalających na obsługę służby cywilnej odpowiednie modyfikacje zostaną uwzględnione.

Więcej ...
Kto czyta - nie błądziczwartek, 13, sierpień 2015

Dla tych z Państwa, którzy są szczególnie zainteresowani tematyką budżetu zadaniowego mamy dobrą informację - teraz o dostęp do odpowiedniej wiedzy będzie jeszcze łatwiej. QNT postanowiło nieodpłatnie przekazać egzemplarze wydanej przez nas książki „Transparentność zarządzania finansami lokalnymi” do kilkudziesięciu bibliotek w całej Polsce – w tym: bibliotek wojewódzkich, uniwersyteckich oraz specjalistycznych.

Więcej ...

 

Czy wiesz, że masz możliwość sprawnej obsługi Funduszu Emerytur Pomostowych?

 

W przypadku obsługi kadrowo-płacowej pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze istnieje możliwość ewidencji tych okresów pracy w osobnym, przeznaczonym do tego celu formularzu. Dane jakie są tam gromadzone stanowią podstawę do opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

 

Co więcej - moduł automatycznie poinformuje Użytkownika o konieczności wygenerowania odpowiednich deklaracji ZUS dla osób, które w danym okresie pracują w szczególnych warunkach lub wykonują pracę o szczególnym charakterze.

 

Nasz moduł do obsługi kadr zapewnia narzędzia do prowadzenia kartotek wszelkich kategorii pracowników. Dzięki zastosowaniu różnych formularzy dla różnych warunków pracy, ewidencja okresów pracy i opłacanie składek jest znacznie bardziej precyzyjna i łatwiejsza do prowadzenia.