Czy wiesz, że masz możliwość akceptowania i zatwierdzania dokumentów obrotu składnikami majątku trwałego?


System umożliwia użytkownikowi akceptowanie dokumentów obrotu składnikami majątku trwałego oraz wycofanie podjętej wcześniej decyzji o zaakceptowaniu dokumentów. Ponadto możliwe jest zatwierdzenie uprzednio zaakceptowanych dokumentów obrotu składnikami majątku trwałego oraz wycofanie podjętej wcześniej decyzji o zatwierdzeniu dokumentów. Dla ułatwienia dokument zaakceptowany jest wyróżniony w tabeli nawigacyjnej zakładki „Dokumenty” kartoteki środka trwałego kolorem pomarańczowym, natomiast zatwierdzony – kolorem zielonym.

System umożliwia także zaakceptowanie lub wycofanie decyzji o zaakceptowaniu zbiorczo dla wybranych przez użytkownika dokumentów obrotu składnikami majątku trwałego. System umożliwia ponadto zatwierdzanie dokumentów obrotu składnikami majątku trwałego bez konieczności uprzedniego ich akceptowania.

To, który wariant obiegu dokumentów obrotu składnikami majątku trwałego będzie stosowany, zależy od konfiguracji Systemu.