Czy wiesz, że masz możliwość prowadzenia ewidencji pozabilansowej składników majątkowych postawionych w stan likwidacji?


System umożliwia obsługę środków trwałych postawionych w stan likwidacji, których fizyczna likwidacja następuje w późniejszym terminie. Możliwe jest osobne zaewidencjonowanie dokumentu, na podstawie którego środek trwały zostaje wyksięgowany z ewidencji bilansowej i ujęty w ewidencji pozabilansowej, a następnie wprowadzenie protokołu fizycznej likwidacji (skutkującego jego wyksięgowaniem z ewidencji pozabilansowej).

Ponadto System daje Użytkownikowi możliwość zbiorczego tworzenia dokumentów fizycznej likwidacji środków trwałych, a także umożliwia przeglądanie listy środków trwałych postawionych w stan likwidacji, lecz jeszcze nie zlikwidowanych.