Czy wiesz, że moduł F-K umożliwia generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)?


Kiedy organ podatkowy zażąda przekazania całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz w przypadku przygotowywania wysyłanych comiesięcznie danych z rejestrów VAT można skorzystać ze wsparcia Systemów autorstwa QNT. Umożliwiają one wygenerowane plików zawierających odpowiednie dane, których konstrukcja ściśle odpowiada strukturom logicznym ustalonym przez Ministerstwo Finansów.

Po odpowiednim przygotowaniu Systemu pliki JPK można w łatwy sposób wygenerować za pomocą okien dostępnych w menu „Sprawozdawczość”. Aby przygotować wysyłane co miesiąc dane z rejestrów VAT, można skorzystać z osobnego okna „Eksport danych do JPK – pozostałe dane”.