Czy wiesz, że możesz automatycznie przygotować deklaracje ZUS i przekazać je do programu Płatnik?


Systemy tworzone przez QNT umożliwiają kompleksową obsługę deklaracji ZUS, w tym: ZUS ZUA, ZWUA, ZCNA, ZIUA, ZZA, ZSWA, IWA, deklaracji grupowych ZUS ZUA, ZWUA oraz deklaracji ZUS DRA, RCA, RSA, RZA.

Przygotowanie w formie elektronicznej deklaracji rozliczeniowych ZUS to bardzo duża oszczędność czasu. Użytkownicy rozwiązań QNT mają zapewnione automatyczne wsparcie, gdyż odpowiedni moduł może sam wypełniać właściwe pola formularzy, które stanowią dokładne, elektroniczne odwzorowanie tradycyjnych, papierowych wzorów. Przygotowane deklaracje można następnie wyeksportować w formacie akceptowanym przez program Płatnik. Dzięki tej współpracy, Użytkownicy rozwiązań QNT oszczędzają czas i zyskują pewność, że efekty ich pracy mogą zostać wykorzystane w elektronicznej wymianie informacji z ZUS. Przykładamy szczególną wagę do dostosowywania naszych systemów w najkrótszym możliwym czasie do każdego kolejnego wydania Płatnika.