Czy wiesz, że możesz ewidencjonować projekty umów z kontrahentami?


W aktualnych wydaniach Systemu wprowadzona przez Użytkownika nowa umowa domyślnie jest traktowana jako Projekt umowy (dlatego część pól i przycisków jest nieaktywna – z racji tego, że projektowana umowa nie została jeszcze zawarta oraz nie jest wykonywana ani księgowana).

Dopiero łatwa do wykonania czynność polegająca na usunięciu zaznaczenia pola „Projekt umowy” spowoduje, że dana pozycja w ewidencji przestaje być traktowana jako projekt umowy i zaczyna być traktowana jako zawarta umowa, a odpowiednie pola i przyciski stają się aktywne (o ile spełnione są pozostałe warunki decydujące o ich dostępności).

Zmiana projektu w umowę jest operacją nieodwracalną, a Użytkownik jest o tym fakcie informowany stosownym komunikatem.