Czy wiesz, że możesz ewidencjonować zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym dat otwarcia i zamknięcia rachunku bankowego?


Informacje na temat rachunków bankowych, dostępne w oknie „Płatnicy”, oprócz podstawowych danych rachunku, w tym dat otwarcia i zamknięcia rachunku, mogą zawierać również informacje na temat dat zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym faktu otwarcia oraz zamknięcia danego rachunku bankowego.