Czy wiesz, że możesz korzystać z Archiwum dokumentów elektronicznych?


Moduły F-K i AZF Systemu zostały wyposażone w funkcjonalność umożliwiającą zapamiętywanie wygenerowanych faktur i sprawozdań jako dokumentów elektronicznych. Jest ona dostępna w poniżej wymienionych oknach:

  • „Faktury sprzedaży” (archiwum zawiera wszystkie wykonane wydruki faktur),
  • „Sprawozdania Rb”,
  • „Zestawienia budżetowe”,
  • „Zestawienia księgowe – definicje”,
  • „Zestawienia płatności – definicje”,
  • „Zestawienia księgowe”,
  • „Zestawienia płatności”.

W wymienionych oknach można w łatwy sposób zapisać sprawozdanie lub zestawienie, korzystając w tym celu jedynie z przycisku „Zapisz do archiwum”.