Czy wiesz, że możesz prowadzić osobną ewidencję czasu pracy w niedziele i święta?


W wielu instytucjach i przedsiębiorstwach zdarzają się sytuacje, kiedy pracownicy muszą przyjść do pracy w dni wolne – niedzielę czy święto. Takie nietypowe godziny muszą zostać uwzględnione w ewidencji czasu pracy zakładu. Aby to ułatwić, w module Kadry istnieje możliwość zdefiniowania nowego typu godzin. W tym celu w elektronicznej karcie pracy udostępniono pozycję „Liczba godzin przepracowanych w niedziele i święta”.

Funkcjonalność ta umożliwia tworzenie osobnych składników wynagrodzenia z tytułu pracy w tych dniach, a co za tym idzie:

  • wypłacanie dodatkowego wynagrodzenia za pracę w niedziele i święta bez wliczania tego czasu do rocznego limitu nadgodzin (o ile nie przekracza on dobowej lub tygodniowej normy czasu pracy);
  • ustalenie osobnych zasad wynagradzania za pracę w niedziele i święta;
  • wyodrębnienie czasu pracy w niedziele i święta w ewidencji i zestawieniach.

Ewidencja czasu pracy jest jedną z funkcji naszego modułu kadrowego dla jednostek sektora finansów publicznych oraz przedsiębiorstw różnego typu. Umożliwia dokładną i łatwą rejestrację czasu przepracowanego oraz nieobecności zatrudnionych pracowników, dzięki której oszczędzasz czas i eliminujesz ryzyko popełnienia pomyłki.