Czy wiesz, że możesz przygotować informację roczną dla osoby ubezpieczonej ZUS – RMUA na jednej stronie?


Jeżeli nie chcesz skorzystać ze wzoru zawartego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, możesz sporządzić informację w innym formacie, który także będzie zawierał wszystkie informacje znajdujące się w oficjalnym wzorze, a jednocześnie będzie się mieścił je na jednej stronie formatu A4.