Czy wiesz, że możesz rejestrować tę część VAT naliczonego, która podlega odliczeniu?


Użytkownicy, którzy rejestrują VAT naliczony w oknie „Dokumenty źródłowe”, mają możliwość zarejestrowania informacji o tym, jaka część kwoty tego podatku podlega odliczeniu. Mogą wprowadzać wysokość prewskaźników oraz współczynników struktury sprzedaży dla poszczególnych zarejestrowanych w systemie podmiotów w kolejnych latach.