Czy wiesz, że możesz w łatwy sposób ewidencjonować wyjścia prywatne pracowników oraz ich odpracowywanie?


Każdy specjalista z dziedziny kadr spotyka się w swojej pracy z koniecznością kontroli wyjść prywatnych pracowników. Proces ten można znacznie usprawnić dzięki wykorzystaniu odpowiedniej funkcjonalności naszego modułu do obsługi kadrowej. Udostępniliśmy w nim możliwość prowadzenia ewidencji tego rodzaju nieobecności oraz ich odpracowywania.

Funkcjonalność ta pozwala w łatwy sposób wprowadzić w kartotece pracownika liczbę godzin, które pracownik danego dnia spędził na wyjściu prywatnym, a także ilość godzin pozostałych do odpracowania. Użytkownik może jednym kliknięciem wyświetlić saldo wykorzystanych i odpracowanych nieobecności tego rodzaju. W module Kadry możliwa jest również rejestracja wyjścia prywatnego i jego odpracowania w tym samym dniu roboczym.

Ewidencja czasu pracy jest jedną z funkcjonalności naszego modułu kadrowego dla jednostek sektora finansów publicznych oraz przedsiębiorstw różnego typu. Umożliwia dokładną, ale łatwą do prowadzenia rejestrację czasu przepracowanego oraz nieobecności zatrudnionych pracowników.