Czy wiesz, że możesz w łatwy sposób prowadzić ewidencję faktur zakupu?


Korzystając z odpowiednich modułów systemu, można prowadzić ewidencję faktur zakupu w przejrzysty i prosty sposób. Oprócz rejestracji treści faktur zakupu można skorzystać z funkcjonalności, które automatyzują proces księgowania faktur oraz z funkcjonalności pozwalających na automatyczne generowanie przelewów na podstawie zaksięgowanych faktur.

Dla ułatwienia podczas rejestracji faktur zakupu możliwe jest wprowadzanie danych na podstawie faktury uprzednio zarejestrowanej w systemie. W łatwy sposób można również przypisać poszczególnym pozycjom faktury schematy ich księgowania, określać zasady ujęcia danej pozycji w rejestrze VAT oraz przypisywać jej wartości klasyfikatorów księgowych.