Czy wiesz, że możesz wydrukować dokument zmiany miejsca użytkowania wielu składników majątku trwałego?


Możliwe jest wydrukowanie zbiorczego dokumentu zmiany miejsca użytkowania wielu składników majątku trwałego, w sytuacji gdy wiele składników majątku trwałego, zlokalizowanych w różnych miejscach, zostało przeniesionych jednocześnie do tej samej lokalizacji.