Czy wiesz, że nie musisz już „ósemkować” kart ewidencji pracy?


Wypełnienie druku rocznej karty ewidencji czasu pracy to dla kadrowca ważne zadanie. Przepisy jasno określają, jakiego typu informacje i podsumowania cząstkowe musi zawierać poprawnie wypełniony dokument.

Tytułowe „ósemkowanie” dla osób prowadzących ewidencję kadr w sposób tradycyjny jest jednym z bardziej czasochłonnych zajęć. Może być jednak inaczej, „ósemkowanie” może stać się przyjemnością. Jak? Dzięki zleceniu wykonania tego żmudnego zadania wyspecjalizowanemu modułowi. A karta ewidencji czasu pracy to tylko jedna z wielu dostępnych w naszym module kadrowym funkcji usprawniających i przyspieszających działania kadrowca, dzięki którym oszczędza się czas i eliminuje ryzyko popełnienia pomyłki.