Czy wiesz, że przy odpowiednim wdrożeniu modułu ST możesz ewidencjonować również przeglądy, awarie i naprawy?


Po zamówieniu odpowiedniej usługi specjaliści QNT mogą przygotować moduł ST do prowadzenia ewidencji przeglądów, którym podlegają środki trwałe. Dzięki zdefiniowaniu odpowiednich atrybutów środków trwałych, w systemie można gromadzić szczegółowe informacje, między innymi odnośnie kosztów, terminów, wykonawców przeglądów oraz wydanych zaleceń. Można także wprowadzić dowolny opis zawierający dodatkowe informacje na temat przeglądu. Gromadzone i wykorzystywane dane mogą dotyczyć zarówno tych już wykonanych, jak i dopiero planowanych przeglądów.

Użytkownik modułu ST może również prowadzić ewidencję awarii, którym uległy środki trwałe, a  także ewidencję ich napraw. Moduł pozwala na wprowadzenie i korzystanie z takich informacji, jak: data i opis awarii, termin naprawy, planowany sposób naprawy i jej koszt itp.