Czy wiesz, że system może automatycznie wyznaczyć wartość, której dotyczy dokument środka trwałego?


Moduł ST, który może stanowić element systemu oferowanego przez QNT, pozwala na automatyczne wyznaczenie wartości dokumentu środka trwałego jako procentu początkowej lub bieżącej wartości brutto środka trwałego. W wyraźny sposób ułatwia to przygotowanie i wprowadzenie nowego dokumentu, oszczędzając w ten sposób cenny czas pracowników odpowiedzialnych za obszar środków trwałych i eliminując ryzyko popełnienia pomyłki.

Wystarczy jedynie podać odpowiednią wartość procentową i jednym kliknięciem wskazać czy podstawą wyliczenia wartości dokumentu powinna być początkowa czy bieżąca wartość brutto środka trwałego, a moduł ST zadba o obliczenie i podanie prawidłowej wartości dokumentu środka trwałego.