Czy wiesz, że System umożliwia automatyczne tworzenie dokumentów przyjęcia lub likwidacji na podstawie rozliczenia spisu z natury?


Użytkownik może skorzystać z dwóch operacji ułatwiających aktualizację treści kartotek środków trwałych na podstawie wyników rozliczenia spisu z natury:

  • automatyczne tworzenie dokumentów likwidacji na podstawie stwierdzonych niedoborów;
  • automatyczne tworzenie dokumentów przyjęcia dla środków ujawnionych w trakcie spisu (lub zwiększenia wartości w przypadku, gdy zostanie stwierdzona nadwyżka dla środka posiadającego już swoją kartotekę).

Jeśli dany spis z natury składa się ze spisów częściowych, operacje te są dostępne wyłącznie wtedy, gdy rozliczony został cały spis.