Czy wiesz, że system zapewnia wsparcie księgowania faktur sprzedaży wystawianych podmiotom rozliczającym VAT wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego?


W treści takich faktur nabywcą jest podatnik VAT prowadzący scentralizowany rejestr, natomiast odbiorcą faktury jest jednostka organizacyjna niebędąca podatnikiem VAT. System pozwala użytkownikowi na zaznaczenie, że dany kontrahent prowadzi wspólne rozliczenie podatku VAT z innym podmiotem, dzięki czemu można wskazać kontrahenta będącego tym podmiotem.

Jeśli podczas wprowadzania faktury jako odbiorca wybrany zostanie taki kontrahent, System automatycznie wypełni pole „Kontrahent” danymi podatnika VAT.