Edycja 2018 wydanie 2 już w eSerwis


Informujemy, że posiadacze aktualnych umów mogą już teraz skorzystać z platformy eSerwis, aby pobrać edycję 2018 wydanie 2 systemów Quorum, sQola, sQola Integra, Qrezus oraz QNTemida. Wydanie to wprowadza nowe i zmienione funkcjonalności umożliwiające współpracę Systemu z systemami informatycznymi banków w celu wykonywania przelewów z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, a także nowe zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego.

Wprowadzenie możliwości współpracy wymienionych Systemów QNT z systemami informatycznymi banków w celu wykonywania przelewów z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (tak zwanego MPP lub split payment) jest efektem wejścia w życie 1 lipca 2018 roku ustawy z 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 62).

Przypominamy, że zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności powoduje, że kwota podatku VAT zostaje wydzielona z należnej sprzedawcy kwoty brutto i trafia na odrębny rachunek bankowy (tzw. rachunek VAT), do którego sprzedawca ma ograniczony dostęp. Podczas dokonywania zapłaty z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności kwota VAT zostanie przeksięgowana przez bank z rachunku VAT nabywcy na jego rachunek rozliczeniowy, a następnie zostanie przelana na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, po czym bank sprzedawcy przeksięguje kwotę VAT na jego rachunek VAT.

Zainteresowanych dodatkowymi informacjami na temat mechanizmu podzielonej płatności zapraszamy na poświęcone temu zagadnieniu strony internetowe Ministerstwa Finansów.

Edycja 2018 wydanie 2 uwzględnia także nowe zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego, zgodnie z którymi zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni kalendarzowych w danym roku, w wymieniowych w ustawie sytuacjach dotyczących sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności łącznie z określonymi wskazaniami (szczegółowe regulacje zawiera Ustawa z 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. 2018 poz. 1076).

Edycję 2018 wydanie 2 można już pobrać za pomocą platformy eSerwis – zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych dostępnych wersji rozwiązań informatycznych QNT.