ePrzedsQola


Aplikacja ePrzedsQola wspiera pracowników przedszkoli w procesie ewidencji obecności dzieci oraz rozliczenia opłat za usługi świadczone przez placówkę (godziny dodatkowe, żywienie). Rejestracja danych za pomocą aplikacji pozwala zautomatyzować czynności związane z tworzeniem przypisów i odpisów, poleceń księgowania, a także kontrolą należności.