Znajdź nas na:

fbthumb_youtube-icon  

Polub nas na Facebooku!

 
 

Ministerstwo Infrastruktury z systemem QNT

Miło nam poinformować o kolejnym dużym sukcesie – prestiżowym wdrożeniu, które udało się nam skutecznie zrealizować, nawet przed upływem terminu założonego w harmonogramie!

 

Co prawda postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego toczyło się w odniesieniu do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, jednak ostatnie zmiany w strukturze rządu spowodowały, że kończyliśmy wdrożenie już dla Ministerstwa Infrastruktury.


Przetarg ogłoszony przez wspomniany resort dotyczył: Budowy Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, zapewnienia wsparcia wraz z asystą dedykowanych specjalistów i godzinami wsparcia. I to właśnie QNT zostało wybrane, aby zrealizować potrzeby zamawiającego. Trzeba przyznać, że finiszowaliśmy w pięknym stylu – wszystkie założone w harmonogramie etapy przebiegły bezproblemowo i w imponującym tempie.


Do 22 stycznia tego roku (kiedy to podpisany został końcowy protokół odbioru) od momentu podpisania umowy nie minęły nawet 3 miesiące (po raz kolejny tak duży projekt zrealizowaliśmy nie tylko w rekordowym tempie, ale i przed czasem!). W tym okresie zdołaliśmy przygotować dla Klienta w pełni funkcjonalny System (zgodny z założeniami SIWZ) oraz przeszkolić w siedzibie Ministerstwa przyszłych użytkowników Systemu z zakresu licznych obszarów funkcjonalnych:

  • Księgowo-Rachunkowego oraz Kasy,
  • Budżetu Zadaniowego,
  • Kadrowego i Rozwoju zawodowego/Zarządzania zasobami ludzkimi,
  • Płacowego,
  • Środków Trwałych i Gospodarki Magazynowej,
  • Planowania,
  • Sprawozdawczości,
  • Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS),
  • Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (KZP),
  • tworzenia zaawansowanych raportów.

Przeprowadzone zostały również szkolenia użytkowników pełniących role administratorów merytorycznych poszczególnych obszarów tematycznych, a także administratorów IT.


Cieszymy się, że nasze (zdobywane przez długie lata) doświadczenie pozwala nam zorganizować nawet skomplikowane wdrożenie – szczególnie prowadzone w tak dużych i ważnych jednostkach – w ten sposób, że poszczególne etapy wdrożenia kończą się nie tylko sprawnie, ale i zyskują pełną aprobatę i pozytywne opinie ze strony Klientów.