Qrezus_ztekstem_copy

Qrezus F-K
Qrezus AZF
Qrezus Sprzedaż
Qrezus Kadry
Qrezus eIK
Qrezus eWnioski
Qrezus RCP
Qrezus Płace
Qrezus ST
Qrezus GM
Qrezus Kasa ZP
Qrezus Asystent Analityka
QDeklaracje

  

Qrezus-belka

Qrezus – łatwe zarządzanie przedsiębiorstwem

Qrezus to kompleksowe rozwiązanie informatyczne kierowane do przedsiębiorstw dowolnej wielkości. Poszczególne programy wchodzące w skład systemu pomagają pracownikom administracyjnym w realizacji zadań związanych z obsługą kadrową i płacową, planowaniem i kontrolowaniem finansów, prowadzeniem księgowości, a także obsługą magazynu i ewidencją środków trwałych. System sprawdził się w wielu przedsiębiorstwach działających w bardzo różnych branżach (również w sektorach o strategicznym znaczeniu dla państwa).  

 

Korzyści z zastosowania systemu w przedsiębiorstwie

Korzyści wynikające z zastosowania systemu związane są głównie z usprawnieniem wielu czynności i skróceniem czasu ich wykonania. Równie ważne jest zminimalizowanie ryzyka popełnienia kosztownych pomyłek. Informacje dostarczane przez system dają także solidne podstawy do podejmowania decyzji zarządczych związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorstw.

 

Gwarancja zgodności z przepisami

System Qrezus jest dostosowywany do wszystkich wymagań prawnych i jest z nimi w pełni zgodny.

 

Komfort pracy

System zapewnia duży komfort obsługi, jest prosty, ma czytelny i przejrzysty interfejs oraz przyjazną szatę graficzną. Programy systemu wyposażone są w elektroniczny pomocnik dostarczający szczegółowych informacji o aktualnie wykorzystywanych funkcjach programu.

 

Dostęp do wartościowych informacji

To, co stanowi o wysokiej jakości naszego rozwiązania to bardzo bogate biblioteki gotowych wzorów druków, począwszy od zaświadczeń dla pracowników, wzorów świadectw, na licznych raportach i zestawieniach kończąc. Dodatkowo, Użytkownicy sami w bardzo prosty sposób mogą definiować własne wzory druków czy zestawień.

 

Pełne bezpieczeństwo danych

System Qrezus jest  rozwiązaniem zapewniającym maksymalne bezpieczeństwo przechowywanym danym. Są one zabezpieczane zarówno na płaszczyźnie bazy danych (tu korzystamy z mechanizmów bazy Sybase Adaptive Server Anywhere) oraz na płaszczyźnie transmisji sieciowej (pełne szyfrowanie wszystkich pakietów przesyłanych sieciami logicznymi), jak i na płaszczyźnie aplikacji (indywidualne hasła Użytkowników i ściśle przypisane im uprawnienia).