Quorum_ztekstem_copy

Quorum F-K
Quorum ADŚ
Quorum AZF
Quorum Faktury
Quorum Kadry
Quorum eIK
Quorum RCP
Quorum Zarządzanie Personelem
Quorum eWnioski
Quorum Płace
Quorum ARP
Quorum ST
Quorum Magazyn
Quorum Kasa ZP
Quorum Asystent Analityka
QDeklaracje

 

Opinie Klientów

Quorum-belka

Quorum – pełne wsparcie działań urzędów

System Quorum to zestaw modułów adresowanych do jednostek administracji publicznej. Wspomaga on kompleksowo ich działalność na poziomie obsługi administracyjnej i organizacyjnej, a także dostarcza decydentom informacji pomocnych w zarządzaniu.

 

Jeden system – wiele zalet, jeden partner – same korzyści

Listę korzyści wynikających z zastosowania systemu należałoby podzielić według beneficjentów, których one dotyczą. Dla osób zarządzających ważna będzie integracja wielu, często rozproszonych w różnych miejscach czynności, a także mechanizmy planowania i monitoringu bieżącej działalności. Dział księgowości, po sprawdzeniu zgodności systemu z wymaganiami Ustawy o rachunkowości, przyjrzy się możliwościom automatyzacji tworzenia planu finansowego oraz ułatwieniom związanym z szybkim dekretowaniem dokumentów. Specjaliści do spraw kadr i płac będą z kolei zainteresowani usprawnieniem ewidencji danych pracowniczych czy szybkością obliczania wynagrodzeń dla dużych grup pracowników. Wszyscy zaś docenią czytelny i funkcjonalny interfejs i łatwą obsługę nawet bardzo rozbudowanych funkcji.

 

Klienci Systemu Quorum

Najlepiej o możliwościach systemu i jego przydatności w instytucjach budżetowych świadczą listy i opinie aktualnych Klientów systemu. W licznym gronie Użytkowników systemu można wymienić: starostwa powiatowe, urzędy miejskie i gminne, urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie, wojewódzkie urzędy pracy, a także centralne jednostki administracji państwowej, np. ministerstwa.

 

System Quorum – ścisłe dopasowanie do potrzeb Klienta

Uznanie i dobre opinie, jakimi cieszy się system Quorum nie wynikają tylko z jego niezawodności i funkcjonalności. Ważna jest także możliwość dopasowania sposobów działania systemu do oczekiwań i wymagań Klienta. Quorum zapewnia łatwe dostosowanie funkcjonalności do specyfiki działania danej instytucji. Stanowi to gwarancję uzyskania kompletnego i spełniającego wszystkie oczekiwania Klienta rozwiązania.