sQola_ztekstem_copy

sQola Księgowość
sQola AZF
sQola Kasa
sQola Rozrachunki
sQola Faktury
sQola VAT
sQola Kadry
sQola eIK
sQola Płace
sQola Inwentarz
sQola Magazyn
sQola Stołówka
sQola Sekretariat
sQola Kasa ZP
sQola Asystent Analityka
sQola Analizator
Qdeklaracje

 

Opinie Klientów

sQola-belka 

System sQola – co to jest?

System sQola to rodzina ściśle powiązanych ze sobą modułów kompleksowo wspomagających sferę zarządzania oraz organizację procesu dydaktycznego w szkołach i placówkach oświatowych.

 

Dla kogo przeznaczony jest system?

System jest rozwiązaniem dedykowanym szkołom i placówkom oświatowym, zawiera więc szereg rozwiązań, których nie można znaleźć w systemach uniwersalnych, przeznaczonych dla „każdego” odbiorcy. sQola jest produktem elastycznym. Najwięcej korzyści czerpie się za sprawą wykorzystania wszystkich modułów wchodzących w skład systemu. Nawet jednak użycie jednego z programów zasadniczo zmienia pracę osób zatrudnionych w szkołach.

 

Co stanowi o sile systemu sQola?

Tworząc system sQola patrzyliśmy na szkołę, jak na jeden złożony organizm. Przygotowaliśmy programy przydatne dyrekcji szkoły, zatrudnionym nauczycielom, a także pracownikom administracji. Modułowa budowa systemu, opartego technologicznie na wspólnej (więc gwarantującej spójność informacji) bazie danych pozwala na dowolną konfigurację i ścisłe dopasowanie do indywidualnych wymagań i oczekiwań Użytkowników. Wszystkie rozwiązania wchodzące w skład systemu są zgodne z przepisami regulującymi sfery, które obsługują, a także są na bieżąco aktualizowane wraz z pojawiającymi się nowymi aktami prawnymi.

 

Korzyści z wykorzystania systemu

Praktycznie wszystkie korzyści, wynikające z wykorzystania systemu sQola, można zamknąć jednym krótkim, ale mającym istotne znaczenie słowem: „czas”. Wdrożenie systemu sQola oznacza uzyskanie cennego czasu na inne, niezwiązane z codziennymi czynnościami, obowiązki. Zastosowanie sQoli powoduje również znaczne zmniejszenie ryzyka popełnienia kosztownej pomyłki. Informacje dostarczane przez system dają także solidne podstawy do podejmowania decyzji zarządczych w szkołach i placówkach oświatowych.

 

Poznaj bliżej sQolę

Zapraszamy do zapoznania się z opisami modułów wchodzących w skład systemu  oraz ilustracjami przedstawiającymi nasze rozwiązania „od środka” (pełna lista modułów znajduje się w kolumnie obok).