JPK_VAT z rozwiązaniami QNT


Ministerstwo Finansów na swoich stronach internetowych poinformowało o wynikach przeprowadzonej analizy plików JPK_VAT oraz o ewentualnej wysyłce powiadomień w sprawie korekty JPK_VAT – przypominamy, że pliki JPK_VAT oraz pliki korekty JPK_VAT można przygotowywać i przesyłać przy wsparciu rozwiązań autorstwa QNT.

Ministerstwo Finansów pochwaliło się wynikami analizy otrzymanych plików JPK_VAT (prowadzonej przy wykorzystaniu narzędzia ANALIZATOR_JPK).

Wśród najciekawszych informacji zawartych w podsumowaniu wyników tej analizy można wyróżnić następujące wartości:

  • 650 milionów – tyle zostało sprawdzonych faktur, których dane zawierały Jednolite Pliki Kontrolne dla potrzeb VAT (JPK_VAT) za styczeń 2018 roku;
  • 94,5% – taki odsetek podmiotów objętych obowiązkiem przesyłania plików JPK_VAT złożyło w terminie stosowne pliki za styczeń 2018 roku;
  • 85 tysięcy – tyle faktur (z puli 650 milionów wszystkich przeanalizowanych) wymaga szczegółowego sprawdzenia przez Krajową Administrację Skarbową (KAS);
  • 1,5 miliona – tę wartość przekroczyła liczba podmiotów, które złożyły pliki JPK_VAT do 26 lutego 2018 roku;
  • 1,7 miliona – tę wartość przekroczyła liczba plików, które dotarły do KAS do 26 lutego 2018 roku (jest to liczba wyższa niż poprzednia, gdyż uwzględnia też pliki zawierające korekty JPK_VAT, błędne dokumenty, a także sytuacje, gdy podmioty przesłały więcej niż jeden plik ze względu na dużą liczbę danych).

Ministerstwo Finansów poinformowało, że wykrycie podczas wspomnianej analizy błędów w plikach JPK_VAT skutkuje wysyłaniem do podatników stosownego powiadomienia pocztą elektroniczną (jest to wiadomość e-mail z adresu dppt.automat@mf.gov.pl, która może zawierać prośbę o sprawdzenie JPK_VAT oraz o ewentualne przesłanie pliku korekty JPK_VAT – uwaga – Ministerstwo Finansów informuje, że wiadomości te nie będą zawierać żadnych wezwań do zapłaty, linków do zawartości zewnętrznej ani załączników w postaci plików).

Po przeprowadzonej analizie do najczęstszych źródeł popełnianych błędów zaliczono uwzględnianie w JPK_VAT faktur VAT wystawionych przez podmioty, które nie są czynnymi podatnikami VAT, rozbieżności co do kwot transakcji wykazanych przez podatników i ich kontrahentów oraz nieskładanie JPK_VAT przez te podmioty, które miały taki obowiązek.

Przypominamy, że kompleksowe wsparcie w zakresie przygotowywania plików JPK_VAT oraz plików zwierających korekty JPK_VAT (zgodnych z aktualnie obowiązującymi strukturami plików) zapewnia korzystanie z systemów informatycznych autorstwa QNT. W palecie rozwiązań QNT znajdą Państwo także aplikację QJPK, która ułatwia przesyłanie plików JPK na serwery Ministerstwa Finansów. Zainteresowanych informacjami na temat oferty QNT prosimy o kontakt.