Kontakt


 

QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

ul. Knurowska 19
41-800 Zabrze

 

NIP: 631-010-21-23
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000066459
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł

 

Dział Handlowy 32 786 91 00
Zespół sprzedaży 32 786 91 04/05
Dział Implementacji Systemów (DIS) 32 786 91 10
Dział Rozwoju Systemów (DRS) 32 786 91 20
Dział Analiz i Wsparcia (DAW) 32 786 91 30
Dział Księgowości 32 786 91 40
Pomoc techniczna 32 786 91 80
Faks 32 786 91 45

e-mail: marketing@qnt.pl

Numer konta:
Bank PEKAO S.A. I/O Gliwice
62 1240 1343 1111 0000 2337 7965

 

Jak do nas trafić?

Kliknij obrazek, by zobaczyć mapkę dojazdu:

 

Biuro QNT w Gorzowie:

ul. Żwirowa 39/1, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą firmą. W tym celu wystarczy uzupełnić poniższy formularz kontaktowy i kliknąć przycisk „Wyślij”.

Aby skontaktować się z QNT, można również przesłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres e-mail: marketing@qnt.pl, zadzwonić na jeden z podanych numerów telefonu, wysłać fax lub nadać list pocztą tradycyjną.

Niezależnie od wybranej formy kontaktu – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

Jak możemy pomóc?

 Informacja

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuje się, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Knurowskiej 19, 41-800 Zabrze;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@qnt.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu administratora, ochrona dobrego imienia Administratora, które mogłoby ucierpieć na skutek zaniechania udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.