Jak zamówić?


Warunki współpracy

Zapraszamy do zapoznania się z proponowanymi przez nas formami współpracy. Naszą ofertę tworzyliśmy z myślą o różnych potrzebach instytucji i firm zainteresowanych zakupem i wdrożeniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Mamy nadzieję, że spotka się ona z Państwa pozytywnym przyjęciem.

 

Abonament

– rozwiązanie optymalne

Podstawową z proponowanych przez nas form jest umowa abonamentowa, w ramach której bez ponoszenia kosztów zakupu naszego oprogramowania, nabywacie prawo do użytkowania systemów przez określony czas. W ramach umowy abonamentowej oferujemy następujące korzyści:

  • nowelizacje systemów wynikające ze zmian legislacyjnych;
  • nowelizacje systemów wynikające z wprowadzonych przez nas zmian funkcjonalnych.

Jeśli mają Państwo potrzeby związane z koniecznością przeszkolenia pracowników lub zapewnienia im asyst naszych specjalistów, możecie skorzystać z dodatkowych usług szkoleniowych i konsultacji.

 

Licencja bezterminowa

– System na własność

Abonament to oczywiście tylko jedna z proponowanych przez nas form współpracy. Możecie Państwo, dzięki zakupowi licencji bezterminowych, użytkować systemy przez dowolny okres – w wersjach aktualnych w chwili wykupienia licencji. W tym przypadku również możecie Państwo otrzymywać nowelizacje oprogramowania – wystarczy zawrzeć z nami umowę na utrzymanie oprogramowania lub umowę serwisową. To rozwiązanie, oceniane przez Klientów jako mniej elastyczne, jest stosowane coraz rzadziej – tego typu transakcje są zawierane na przykład w przypadku systemu Qbit.

 

Umowa utrzymania oprogramowania

– komfort dla Użytkownika

Klientom, którzy kupili licencje bezterminowe, proponujemy umowy utrzymania oprogramowania, w ramach których gwarantujemy pewien pakiet usług doradczych i technicznych. Wśród nich znajdują się:

  • nowelizacje systemów wynikające ze zmian legislacyjnych;
  • nowelizacje systemów wynikające z wprowadzonych przez nas zmian funkcjonalnych;
  • kontrolę i archiwację baz danych;
  • opracowywanie i wprowadzania zmian wynikających z indywidualnych potrzeb Klienta (koszt roboczogodziny jest określony w umowie);
  • udzielanie na życzenie Klienta konsultacji, realizowanych na podstawie odrębnych zamówień (koszt 1 godziny określony jest w umowie).

 

Umowa serwisowa

– rozwiązanie dla wymagających

Zakres realizowanych na podstawie umowy serwisowej usług jest zbliżony do gwarantowanego przez umowę utrzymania oprogramowania. Umowa serwisowa zapewnia jednak określoną przez Klienta liczbę konsultacji realizowanych we wskazanym okresie czasu. Ich koszt uwzględniony jest w cenie realizacji całego przedmiotu umowy. Dzięki tej formie współpracy Klient może zapewnić sobie niższe koszty konsultacji w porównaniu do tej samej usługi świadczonej na podstawie odrębnego zamówienia.

Usługi

Naszym Klientom oferujemy pełen zakres usług związanych z rozpoczęciem pracy przy wykorzystaniu naszych rozwiązań oraz pomocnych w trakcie eksploatacji oprogramowania.

 

 

Wdrożenie od A do Z

Każde wdrożenie rozpoczyna się od etapu analizy przedwdrożeniowej. W jej trakcie analizowane są sposoby realizacji przez Klienta poszczególnych procesów pracy. W efekcie tych działań powstaje dokumentacja opisująca te, których informatyzacja przyniesie największe korzyści, wskazująca komórki organizacyjne, w których System powinien być użytkowany oraz szczegółowo wyjaśniająca sposoby realizacji procesów pracy przy użyciu poszczególnych funkcji oferowanego oprogramowania. Kolejne czynności związane są z właściwą implementacją Systemu oraz szkoleniami: merytorycznymi dla Użytkowników i technicznymi dla administratorów Systemu. W trakcie eksploatacji Systemu udzielamy naszym Klientom bieżących porad i konsultacji, prowadzimy też szkolenia uzupełniające. W każdej chwili możemy też wprowadzić zmiany do Systemu, zgodnie z życzeniem Klienta.

 

Większa wiedza

= więcej korzyści z zastosowania modułów

Efektywne korzystanie z rozwiązań informatycznych wymaga pozyskania wiedzy na temat pracy z oprogramowaniem. Tylko w ten sposób można poznać wszystkie jego możliwości i zacząć czerpać pełnię korzyści z jego zastosowania. Dlatego w naszej ofercie, oprócz samych systemów znajdziecie Państwo również usługi szkoleniowe. Świadczymy także usługi doradcze.

 

Kursy i szkolenia indywidualne

Jesteśmy elastyczni i naszą ofertę zawsze tworzymy w porozumieniu z Klientem. Szkolenia mogą mieć charakter spotkań indywidualnych lub grupowych kursów. Szkolenia indywidualne na ogół prowadzimy w siedzibie Klienta. Szkolenia grupowe, czyli kursy, mogą być z kolei prowadzone zarówno w siedzibie Klienta (lub w miejscu wskazanym przez niego), jak i w naszej siedzibie, w specjalnie przygotowanych nowoczesnych pomieszczeniach szkoleniowych. Odpowiednio zaprojektowany harmonogram szkoleń pozwala wdrożyć System w bardzo krótkim czasie, bez powodowania utrudnień w bieżącej pracy.

 

Konsultacje zdalne

Jeżeli zależy Państwu na ograniczeniu kosztów konsultacji i braku konieczności organizacji spotkania, proponujemy skorzystanie z konsultacji zdalnych. Ta nowoczesna forma prowadzenia konsultacji wykorzystuje internetowe środki komunikacji – wystarczy komputer z dostępem do sieci, aby móc uzyskać porady naszych ekspertów.

 

Asysty na życzenie

Naszym Klientom proponujemy również usługę asyst. W jej ramach nasi specjaliści towarzyszą Użytkownikom modułów w ich codziennej pracy. W ten sposób mogą na bieżąco udzielać wskazówek dotyczących ich obsługi, a także odpowiadać na pytania Użytkowników.