MPP – komunikaty Ministerstwa Finansów


Przypominamy, że w najnowszych wydaniach systemów: Quorum, sQola, sQola Integra, Qrezus oraz QNTemida zostały wprowadzone zmiany umożliwiające wykonywanie przelewów z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (tak zwanego MPP lub split payment). Jednak, aby poprawnie korzystać z tego mechanizmu, należy zwrócić uwagę na wytyczne Ministerstwa Finansów.

Użytkownikom korzystającym z edycji 2018 wydania 2 systemów sQola, sQola Integra, Qrezus oraz QNTemida chcielibyśmy zwrócić uwagę na treść wydanych przez Ministerstwo Finansów komunikatów dotyczących przelewów z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności (przelewów na rachunek ROR oraz przelewów podatkowych).

W jednym z najnowszych komunikatów Ministerstwo Finansów przypomina, że przelewy realizowane z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności są możliwe jedynie na rachunek rozliczeniowy kontrahenta lub rachunek imienny w SKOK, otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Oznacza to, że jeżeli nabywca towaru lub usługi będzie chciał dokonać przelewu (korzystając z mechanizmu podzielonej płatności) na wskazany przez kontrahenta rachunek typu ROR, wówczas taki przelew zostanie odrzucony, a płatność nie zostanie zrealizowana.

Kolejny z komunikatów opublikowanych na stronach Ministerstwa Finansów dotyczy kwestii zapłaty podatku VAT do urzędów skarbowych. Od 1 lipca 2018 roku, realizując przelew podatku do urzędu skarbowego, bank lub SKOK w pierwszej kolejności pobiera środki z rachunku VAT. W związku z tym zapłata VAT do urzędu skarbowego powinna być dokonywana tak jak dotychczas, a więc z zastosowaniem polecenia przelewu podatkowego, w którym należy wskazać odpowiedni symbol formularza podatkowego (np. VAT-7, VAT-7K). W przypadku realizacji tego przelewu z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, przelew zostanie zwrócony nadawcy.

Odpowiedzi na inne najczęściej pojawiające się pytania Ministerstwo Finansów zebrało na specjalnej podstronie swojego portalu: https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/bezpieczna-transakcja/pytania-i-odpowiedzi.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje ułatwią Państwu codzienną pracę z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Jednocześnie przypominamy, że zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych dostępnych wersji rozwiązań informatycznych QNT.