MPP – seminarium on-line


Informujemy, że Klienci QNT mogą nieodpłatnie skorzystać z seminariów on-line poświęconych zmianom wprowadzonym w edycji 2018 wydaniu 2 systemów Quorum, sQola, sQola Integra, Qrezus oraz QNTemida, które umożliwiły współpracę Systemów QNT z systemami informatycznymi banków w celu wykonywania przelewów z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP).

Przypominamy, że edycja 2018 wydanie 2 zawiera między innymi nowe i zmienione funkcjonalności umożliwiające współpracę Systemów  QNT z systemami informatycznymi banków w celu wykonywania przelewów z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (tak zwanego MPP lub split payment). Zmiany wprowadzono w odpowiedzi na wejście w życie 1 lipca 2018 roku ustawy z 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 62).

Dla tych z Państwa, którzy są zainteresowani pokazem najnowszych możliwości w zakresie wykorzystania mechanizmu podzielonej płatności w Państwa Systemie informatycznym wspierającym zarządzanie przygotowaliśmy możliwość nieodpłatnego udziału w seminarium on-line, podczas którego szczegółowo zostaną przedstawione nowe i zmienione funkcjonalności.

Uwaga – seminarium odbędzie się w dwóch wariantach: osobno dla Klientów korzystających z modułu AZF oraz osobno dla tych z Państwa, którzy korzystają z modułu F-K lub Księgowość bez wsparcia modułu AZF. Spotkanie potrwa około godziny.

Spotkanie on-line realizowane będzie przy pomocy aplikacji GoToMeeting, z której skorzystanie będzie nieodpłatne dla gości QNT (informacje odnośnie działania tej aplikacji zarejestrowani uczestnicy seminarium otrzymają drogą mailową).

Udział w seminarium należy zgłosić, korzystając z przygotowanego w tym celu formularza rejestracyjnego.

Przypominamy także, że edycja 2018 wydanie 2 jest już dostępna do pobrania za pomocą platformy eSerwis – zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych dostępnych wersji rozwiązań informatycznych QNT.