Nowe wydanie Systemów już na platformie eSerwis


Informujemy, że posiadacze aktualnych umów mogą już teraz skorzystać z platformy eSerwis, aby pobrać najnowszą serwisową grupę modyfikacji systemów Quorum, sQola, sQola Integra, Qrezus oraz QNTemida, która nosi oznaczenie: edycja 2018 wydanie 2 / PS2.

Edycja 2018 wydanie 2 / PS2 wprowadza szereg nowych funkcjonalności oraz dalszych usprawnień, które w jeszcze większym stopniu będą wspierać pracę Użytkowników odpowiedzialnych za takie obszary, jak: finanse, księgowość, płace oraz kadry.

Wśród zmian w szczególny sposób można wyróżnić kilka:

  • możliwość sporządzania deklaracji podatkowych: VAT-7, VAT-7K oraz VAT-8, zgodnych ze wzorami opublikowanymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 18 kwietnia 2018 roku w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018 poz. 856),
  • dostosowanie mechanizmu obliczania potrąceń komorniczych do zmian wynikających z Ustawy z 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1076),
  • dalsze usprawnienie mechanizmu dotyczącego tworzenia poleceń podzielonej płatności,
  • wprowadzenie kontroli dotyczącej próby zarejestrowania informacji o zatrudnieniu pracownika w zlikwidowanej komórce organizacyjnej,
  • dodanie mechanizmu uniemożliwiającego wprowadzenie daty likwidacji komórki, w której jest zatrudniony co najmniej jeden pracownik,
  • wprowadzenie kontroli unikatowości nazwy typu pracownika.

Przypominamy, że Użytkownicy Systemów QNT otrzymują pocztą elektroniczną wiadomości, które zawierają szczegółowe informacje na temat wszystkich zmian wprowadzonych w najnowszych wydaniach. Wiadomości te zostają przesyłane na skrzynki e-mail wskazane jako adresy do prowadzenia korespondencji z QNT – zainteresowanych zachęcamy do sprawdzenia poczty elektronicznej i do zapoznania się z dołączonym do otrzymanej wiadomości dokumentem o nazwie: „Przewodnik po zmianach – edycja 2018 wydanie 2 PS2”.

Zapraszamy do pobierania edycji 2018 wydania 2 / PS2 za pośrednictwem platformy eSerwis już teraz.

Przypominamy także, że zalecane jest korzystanie zawsze z najnowszych dostępnych wersji rozwiązań informatycznych QNT.