Obwiązująca wersja SQL Anywhere


Systemy projektowane i dostarczane przez QNT to kluczowy, ale nie jedyny komponent rozwiązania informatycznego wspierającego zarządzanie. Chcemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że bardzo ważne jest także korzystanie z odpowiedniej wersji oprogramowania bazodanowego.

Oprogramowanie bazodanowe stanowi nie tylko źródło danych dla Państwa Systemu – stosowanie odpowiedniej wersji oprogramowania bazodanowego bezpośrednio przekłada się na sprawne działanie i bezpieczeństwo całego rozwiązania informatycznego.

Przypominamy, że aktualnie QNT zaleca korzystanie z oprogramowania  SQL Anywhere w wersji 16, ponieważ wcześniejsze jego wydania (w tym niegdyś popularne Adaptive Server Anywhere 9, Adaptive Server Anywhere 10 oraz SQL Anywhere 12) nie są już wspierane przez ich producenta – firmę  SAP! Dalsze korzystanie z niewspieranych wersji oprogramowania bazodanowego może stanowić duże zagrożenie bezpieczeństwa. Może też powodować trudności zarówno we współpracy z  wykorzystywanym systemem wspierającym zarządzanie, jak i z systemem operacyjnym.

W związku z powyższym QNT Systemy Informatyczne informuje, że od 30 września 2018 roku obowiązującą wersją oprogramowania bazodanowego dla systemów Quorum, sQola, sQola Integra, QNTemida oraz Qrezus będzie SQL Anywhere w wersji 16.

Więcej informacji, a także preferencyjną propozycję przeprowadzenia aktualizacji SQL Anywhere do wersji 16 oraz jej implementacji (wraz z migracją danych) Klienci QNT korzystający z niewspieranych wersji oprogramowania bazodanowego otrzymają za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zachęcamy do zaktualizowania swojego oprogramowania bazodanowego w możliwie najszybszym terminie.

Wszystkich zainteresowanych w razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt.