Nagrody i wyróżnienia


Wielokrotnie nagradzani

Poza licznymi pozytywnymi ocenami naszych Klientów, QNT jest wyróżniane także w cyklicznych programach konsumencko-gospodarczych. W ich ramach podlegamy obiektywnej ocenie w takich aspektach działalności jak: solidność, transparentność i konsekwencja w dążeniu do osiągania sukcesów. Nasze starania we wzorcowym prowadzeniu działalności zostały wielokrotnie docenione i nagrodzone tytułami Solidna Firma i Przedsiębiorstwo Fair Play.

 

Solidna Firma
Przedsiębiorstwo Fair Play