Nowe wydanie aplikacji QDeklaracje


Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że udostępniona została najnowsza wersja aplikacji QDeklaracje – edycja 2018 wydanie 2. Użytkownikom aplikacji zalecamy przeprowadzenie aktualizacji.

Informujemy, że już 24 maja ukazało się najnowsze wydanie aplikacji QDeklaracje, czyli rozwiązania autorstwa QNT Systemy Informatyczne, które ułatwia przygotowywanie, zarządzanie i przesyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną do systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów (z możliwym wykorzystaniem danych pochodzących z aktualnych wydań systemów wspierających zarządzanie opracowanych przez QNT).

W edycji 2018 wydaniu 2 wprowadzono obsługę deklaracji PIT-4R(7). Dostosowano ją także do najnowszej specyfikacji systemu informatycznego e-Deklaracje (do specyfikacji wejścia-wyjścia w wersji 2.2). Użytkownicy aplikacji znajdą w niej parametr umożliwiający prezentację wyłącznie aktywnych skrzynek dokumentów (w kontekście „Deklaracje”) oraz nową możliwość ewidencji celów przetwarzania danych (funkcjonalność ta jest dostępna w oknie „Rola użytkowników” wyłącznie dla aplikacji zintegrowanej z systemami sQola, sQola Integra, Quorum, Qrezus, QNTemida).

Użytkownikom przypominamy, że aktualizację aplikacji można wykonać, korzystając z kontekstu „Aplikacja” (jest on dostępny dla użytkowników posiadających rolę „Administrator aplikacji”). W kontekście tym można sprawdzić dostępność aktualizacji aplikacji (przycisk ekranowy „Sprawdź aktualizację”), pobrać najnowsze wydanie (przycisk ekranowy „Pobierz aktualizację”) oraz zainstalować je (przycisk ekranowy „Zainstaluj aktualizację”). Przed aktualizacją zalecane jest przygotowanie archiwum aplikacji. Powyżej opisane procesy zostały w maksymalnie możliwy sposób zautomatyzowane dla wygody użytkowników, ale jeśli potrzebują Państwo szczegółowych informacji odnośnie tego, jak przeprowadzić aktualizację zachęcamy do lektury Instrukcji Użytkownika (Rozdział 6. Sposób pracy z aplikacją, punkt 6.6 Proces zarządzania aplikacją, podpunkty: 6.6.2. Sprawdzanie dostępności aktualizacji aplikacji, 6.6.3. Instalacja aktualizacji aplikacji QDeklaracje, 6.6.4. Przygotowanie archiwum aplikacji).

Zainteresowanych aplikacją QDeklaracje zapraszamy na poświęcone jej stronę internetową www.qdeklaracje.pl, gdzie znajdą Państwo informacje na temat możliwości oferowanych przez to rozwiązanie, cennik oraz formularz służący do zamówienia aplikacji.

Zapraszamy do pobierania i zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych wydań rozwiązań informatycznych QNT.