system Qrezus


dla przedsiębiorstw

 

Moduły systemu:

 • Qrezus F-K
 • Qrezus Asystent Zarządzania Finansowaniem
 • Qrezus Sprzedaż
 • Qrezus Kadry
 • Qrezus eIK
 • Qrezus eWnioski
 • Qrezus Rejestracja Czasu Pracy
 • Qrezus Płace
 • Qrezus Środki Trwałe
 • Qrezus Gospodarka Materiałowa
 • Qrezus Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
 • Qrezus Asystent Analityka
 • QDeklaracje

Jak zamówić?

Zamów ofertę!

System Qrezus – łatwe zarządzanie przedsiębiorstwem

System Qrezus to kompleksowe rozwiązanie informatyczne kierowane do przedsiębiorstw dowolnej wielkości. Poszczególne moduły wchodzące w skład systemu pomagają pracownikom administracyjnym w realizacji zadań związanych z obsługą kadrową i płacową, planowaniem i kontrolowaniem finansów, prowadzeniem księgowości, a także obsługą magazynu i ewidencją środków trwałych. System sprawdził się w wielu przedsiębiorstwach działających w bardzo różnych branżach (również w sektorach o strategicznym znaczeniu dla państwa).

 

Korzyści z zastosowania Systemu w przedsiębiorstwie

Korzyści wynikające z zastosowania Systemu związane są z usprawnieniem wielu czynności i skróceniem czasu ich wykonania. Równie ważne jest zminimalizowanie ryzyka popełnienia kosztownych pomyłek. Informacje dostarczane przez System dają także solidne podstawy do podejmowania decyzji zarządczych związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorstw.

 

Gwarancja zgodności z przepisami

System Qrezus jest dostosowywany do wszystkich wymagań prawnych i jest z nimi w pełni zgodny.

 

Komfort pracy

System zapewnia duży komfort obsługi, jest prosty, ma czytelny i przejrzysty interfejs oraz przyjazną szatę graficzną. Moduły systemu Qrezus wyposażone są w pomoc dostarczającą szczegółowych informacji o aktualnie wykorzystywanych funkcjach modułu.

 

Dostęp do wartościowych informacji

O wysokiej jakości naszego rozwiązania stanowią także bardzo bogate biblioteki gotowych wzorów druków, począwszy od zaświadczeń dla pracowników, wzorów świadectw, kończąc na licznych raportach i zestawieniach. Dodatkowo, Użytkownicy sami w bardzo prosty sposób mogą definiować własne wzory druków czy zestawień.

 

Pełne bezpieczeństwo danych

System Qrezus jest rozwiązaniem zapewniającym maksymalne bezpieczeństwo przechowywanym danym. Są one zabezpieczane zarówno na płaszczyźnie bazy danych (tu korzystamy z mechanizmów baz dostarczanych przez MDSap) oraz na płaszczyźnie transmisji sieciowej (pełne szyfrowanie wszystkich pakietów przesyłanych sieciami logicznymi), a także na płaszczyźnie aplikacji (indywidualne hasła Użytkowników i ściśle przypisane im uprawnienia).