system sQola Integra


dla zarządzających oświatą

 

Moduły systemu:

 • sQola Integra F-K
 • sQola Integra Asystent Zarządzania Finansowaniem
 • sQola Integra Faktury
 • sQola Integra Kadry
 • sQola Integra eIK
 • sQola Integra eWnioski
 • sQola Integra Płace
 • sQola Integra Asystent Rozliczenia Płac
 • sQola Integra Środki Trwałe
 • sQola Integra Magazyn
 • sQola Integra System Obsługi Żywienia
 • sQola Integra Dodatek Uzupełniający
 • sQola Integra Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
 • sQola Integra Asystent Analityka
 • sQola Integra Analizator
 • QDeklaracje

Jak zamówić?

Zamów ofertę!

System sQola Integra – wyższy poziom zarządzania oświatą

System sQola Integra przeznaczony jest dla jednostek prowadzących oświatę. Dzięki niemu możliwa jest pełna obsługa procesów administracyjnych i organizacyjnych w podległych szkołach i placówkach. System może funkcjonować zarówno na poziomie zespołów obsługujących kompleksowo oświatę, jak i w wydziałach oświaty, które integrują dane przesyłane z podległych placówek (korzystających z naszego systemu sQola).

 

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu sQola Integra

Korzyści wynikające z zastosowania systemu sQola Integra skupiają się wokół kwestii związanych z uzyskiwaniem oszczędności czasowych. Ponadto, zastosowanie Systemu powoduje również znaczne zmniejszenie ryzyka popełnienia kosztownej pomyłki. Informacje dostarczane przez System dają także solidne podstawy do podejmowania decyzji zarządczych dotyczących podległych szkół i placówek oświatowych.

System sQola Integra, w połączeniu z systemami sQola obsługującymi podległe szkoły i placówki oświatowe, pozwala na utworzenie lokalnego systemu oświatowego. Polskie miasta i powiaty, które zdecydowały się na taki model organizacji oświaty, stwierdzają zgodnie, że rozwiązanie to wprowadza nową jakość w obsłudze podległych placówek, a możliwość bieżącej kontroli i wsparcie działań planistycznych pozwala na bardzo sprawne zarządzanie całością oświaty.

 

Gwarancja zgodności z przepisami

System sQola Integra jest dostosowywany do wszystkich wymagań prawnych i jest z nimi w pełni zgodny. Dzięki licznym, wspólnym dla wszystkich elementów Systemu oraz dla podległych placówek, słownikom oraz wspólnej bazie danych, zagwarantowana jest spójność danych w ramach lokalnej oświaty.

 

Komfort pracy

System zapewnia duży komfort obsługi, jest prosty, ma czytelny i przejrzysty interfejs oraz przyjazną szatę graficzną. Moduły systemu wyposażone są w pomoc dostarczającą szczegółowych informacji o aktualnie wykorzystywanych funkcjonalnościach.

 

Otwartość Systemu

System sQola Integra jest systemem otwartym, współpracuje z wieloma programami zewnętrznymi, takimi jak PŁATNIK, SIO, BeSTi@ czy z systemami bankowości elektronicznej, umożliwia także eksportowanie danych w formacie xls lub html.

 

Dostęp do wartościowych informacji

Na wysoką jakość naszego rozwiązania przekłada się też obecność bardzo bogatych bibliotek gotowych wzorów druków, począwszy od zaświadczeń dla pracowników, wzorów świadectw, kończąc na licznych raportach i zestawieniach. Dodatkowo, Użytkownicy sami w bardzo prosty sposób mogą definiować własne wzory druków czy zestawień.

 

Pełne bezpieczeństwo danych

System sQola Integra jest w pełni bezpieczny. Wiemy jaką wagę mają informacje przechowywane w modułach, dlatego też nasze rozwiązanie zabezpieczyliśmy kompleksowo – na płaszczyźnie bazy danych (tu korzystamy z mechanizmów baz dostarczanych przez MDSap), na płaszczyźnie transmisji sieciowej (pełne szyfrowanie wszystkich pakietów przesyłanych sieciami logicznymi) i wreszcie na płaszczyźnie aplikacji (indywidualne hasła Użytkowników i ściśle przypisane im uprawnienia).