system sQola


dla szkół

 

Moduły systemu:

 • sQola Księgowość
 • sQola Asystent Zarządzania Finansowaniem
 • sQola Rozrachunki
 • sQola Faktury
 • sQola VAT
 • sQola Kadry
 • sQola eIK
 • sQola Płace
 • sQola Inwentarz
 • sQola Magazyn
 • sQola Stołówka
 • sQola Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
 • sQola Asystent Analityka
 • sQola Analizator
 • Qdeklaracje

Jak zamówić?

Zamów ofertę!

System sQola – wsparcie zarządzania jednostkami oświaty

System sQola to rodzina ściśle powiązanych ze sobą modułów kompleksowo wspomagających sferę zarządzania oraz organizację procesu dydaktycznego w szkołach i placówkach oświatowych.

 

Dla kogo przeznaczony jest System?

System sQola jest rozwiązaniem dedykowanym szkołom i placówkom oświatowym, zawiera więc szereg rozwiązań, których nie można znaleźć w systemach uniwersalnych, przeznaczonych dla „każdego” odbiorcy. System sQola jest produktem elastycznym. Najwięcej można uzyskać dzięki wykorzystaniu wszystkich modułów wchodzących w jego skład. Jednak nawet wsparcie dostarczane przez jeden z nich potrafi zasadniczo zmienić pracę osób zatrudnionych w szkołach.

 

Co stanowi o sile systemu sQola?

Tworząc system sQola patrzyliśmy na szkołę, jak na jeden złożony organizm. Przygotowaliśmy moduły przydatne tak dyrekcji szkoły, jak i zatrudnionym nauczycielom, a także pracownikom administracji. Modułowa budowa systemu, opartego technologicznie na wspólnej (więc gwarantującej spójność informacji) bazie danych pozwala na dowolną konfigurację i ścisłe dopasowanie do indywidualnych wymagań i oczekiwań Użytkowników. Wszystkie moduły wchodzące w skład Systemu są zgodne z przepisami regulującymi sfery, które obsługują. Są one na aktualizowane, gdy pojawiają się nowe przepisy prawa.

 

Korzyści z wykorzystania Systemu

Najistotniejsze korzyści, wynikające z wykorzystania systemu sQola, można zamknąć jednym krótkim, ale mającym istotne znaczenie słowem: „czas”. Wdrożenie systemu sQola oznacza uzyskanie cennego czasu na inne, niezwiązane z codziennymi czynnościami, obowiązki. Zastosowanie Systemu powoduje również znaczne zmniejszenie ryzyka popełnienia kosztownej pomyłki. Informacje dostarczane przez System dają także solidne podstawy do podejmowania decyzji zarządczych w szkołach i placówkach oświatowych.