Więcej aplikacji QNT


QDeklaracje

QDeklaracje to rozwiązanie służące do przygotowywania i przesyłania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną do systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów. Więcej informacji o aplikacji można znaleźć na specjalnej stronie internetowej: www.qdeklaracje.pl.

QDeklaracje

QJPK

QJPK to wygodne i intuicyjne narzędzie umożliwiające szybką i sprawną wysyłkę Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK). QJPK może współpracować z systemami QNT, aby zautomatyzować także import stosownych informacji z modułów finansowo-księgowych.

QJPK

VAT Integra

VAT Integra to rozwiązanie służące do prowadzenia scentralizowanego rejestru VAT. Podstawowymi zadaniami, które ułatwia VAT Integra, jest utworzenie scalonego pliku JPK_VAT oraz automatyczne sporządzenie deklaracji podatkowej VAT-7.

VAT Integra

ePrzedsQola

Aplikacja ePrzedsQola wspiera pracowników przedszkoli w procesie ewidencji obecności dzieci oraz rozliczenia opłat za usługi świadczone przez placówkę (godziny dodatkowe, żywienie). Rejestracja danych za pomocą aplikacji pozwala zautomatyzować czynności związane z tworzeniem przypisów i odpisów, poleceń księgowania, a także kontrolą należności.

ePrzedsQola

eWnioski

Aplikacja eWnioski to wygodne narzędzie usprawniające proces składania i rozpatrywania wniosków urlopowych oraz dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych (za pośrednictwem przeglądarki internetowej). Jej wykorzystanie ułatwia zarówno pracę pracowników działów kadr, kadry zarządzającej, jak i każdego pracownika instytucji.

eWnioski

Zarządzanie Personelem

Aplikacja pozwalająca na kompleksowe wsparcie wszelkich zadań z dziedziny HR. Wspiera ona następujące obszary: tworzenie i stosowanie modeli kompetencyjnych, opisywanie stanowisk pracy, przeprowadzanie procesu naboru, ocenianie pracowników oraz diagnozowanie luk i nadwyżek kompetencyjnych, zarządzanie procesem rozwoju zawodowego, podejmowanie decyzji.

Zarządzanie Personelem